150 Cau On Thi Bang Lai Xe A1 APK su Computer

La descrizione di 150 Cau On Thi Bang Lai Xe A1

  • Ultima versione: 3.0
  • Data di pubblicazione: 24 agosto 2016
  • Categoria: app gratuita per l'istruzione
  • Requisiti: Android 2.3+
  • Autore: MobiTwins

UNG sterco 150 Câu Ôn Thi Bằng Lai Xe A1 giúp Ban Chuan bị thi bằng lái xe possono cooperare ON thi Lý thuyết Một Cach Nhanh Chong và HIEU QUA Nhat.

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:

• ận tập 150 câu ly thuyết.

• Il th 10 với 10 bộ đề thi ngẫu nhiên bao trọn toàn bộ nội dung của 150 câu.

• Hiển thị kảt quả sau khi kết thúc bài thi, kiểm tra lại các câu trả lời đúng fiy sai.

• Ciao a tutti? S thực hành bằng lái A1.

Một UNG letame sulla Thi không Bo qua, moi Ban Tai về Dung Gio: da Thi Giay PHEP lái xe, Thi Thu Trac Nghiem Lý thuyết lái xe A1

CHÚC CÁC BẠN ÔN THI TỐT VÀ LÀM BÀI THI THÀNH CÔNG!

Come Scaricare E Installare 150 Cau On Thi Bang Lai Xe A1 APK su Computer - Windows XP/7/8/10, Mac Os:
  • È Necessario Scaricare E Installare Emulatore Di Android PC
  • Inizio Emulatore Di Android PC
  • Visualizza In Google Play Store E Selezionare L'Applicazione Che Si Desidera Eseguire Sul Computer